• “Polityka jest to sposób, w jaki jednostki — nie mający żadnych przekonań — narzucają lub
    wywołują w społeczeństwach jakieś przekonania, aby z tego procederu ciągnąć dla siebie zyski...”

Embed:

Topics