• “ЖЕНАТА МАРИЯ

  С диви круши и резенче хляб във торбата
  тя пристигна - хвърли в ръцете ми шала
  и прошепна: "Аз съм Мария... Аз съм жената
  на всички мъже и на мъртвите даже."

  Завъртя като перка главата ми, скри се в чаршафа -
  аз припаднах до двете й връхчета тънки...
  И притиснати в тъмното като дини пращяхме,
  докато не напука гърба си старото слънце.

  Но напразно горя мойта свещ и напразно се стича
  от окото на чайника топлото мляко -
  както в праха на игрите се губи детето и тича,
  така се изгуби и тя подир бялата пара на влака.

  С диви круши и резенче хляб във торбата
  тя сега е при друг и навярно се готви да каже:
  "Аз пристигнах... Аз съм Мария - жената
  на всички мъже и на мъртвите даже..."

  Но угасва накрая фитила и тя ще стане съпруга
  на някой човечец ревнив и със злато назъбен.
  Ще виси на ръката му и ще мъкне живота му глупав,
  окован със токи, с вратовръзки увързан.

  А преди да умре, ще излезе отвън и ще лъсне
  обувките прашни - за смъртта ще се стяга.
  После ще литне към облака подир ятото гъски,
  без да помаха дори на човека, останал на прага.

  С диви круши и резенче хляб във торбата
  тя ще спре на небето и ще викне към райската стража:
  "Аз пристигнах... Аз съм Мария - жената
  на всички мъже и на мъртвите даже.”

Topics