இதுவே சனநாயகம் [Ithuve Sananaayagam]

By Tho. Paramasivan

14 ratings - 3.86* vote

அறிஞர் தொ. பரமசிவன் ஒரு பண்பாட்டுத் தொல்லியலாளர். வாய்மொழி வழக்காறுகள், சடங்கு சம்பிரதாயங்கள், நம்பிக்கைகள், அன்றாட நடைமுறைகள் எனப் புறத்தே புலனாகும் சாதாரண நிகழ்வுகள்தாம் அவருடைய

... more

Book details

, 0 pages
Edition Language
Tamil

Community Reviews

No Reviews

Topics