Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /home/bukrate/domains/bukrate.com/public/book_detail.php on line 23

Notice: Trying to get property 'author_name' of non-object in /home/bukrate/domains/bukrate.com/public/book_detail.php on line 23
Details Of The Book ईसपको दन्त्यकथा: Aesop's Fables, Nepali edition

ईसपको दन्त्यकथा: Aesop's Fables, Nepali edition

By

118,761 ratings - 0* vote

ईसपको दन्त्यकथा नैतिक सन्देशको साथ छोटो कथाहरूको संग्रहको लागि कम्बल पद बन्न पुग्छ, प्राय जनावरहरूलाई समेट्ने।ईसपको दन्त्यकथामा समावेश भएका धेरै कथाहरू, जस्तै स्याल र अंगूर (जसबाट

... more

Book details

Paperback, 116 pages
October 12th 2019 by Sunflower Press
ISBN
1087810817 (ISBN13: 9781087810812)

Community Reviews

No Reviews

Topics