தெய்வம் என்பதோர்... [Teyvam Enpatoor]

By Tho. Paramasivan

79 ratings - 4.41* vote

நாட்டார் தெய்வங்கள் என்ற சொல்லாட்சி நம் மனங்களில் சாமியாட்டம், குருதிப்பலி, பலி வடிவங்கள் ஆகிய படங்களாகவே மூட நம்பிக்கைகளோடு பின்னிப் பிணைந்தவையாக விரிந்து கிடப்பது உண்மை. ஆனால் அவை

... more

Book details

Paperback, 111 pages
May 2006 by Kalachuvadu Pathippagam
Edition Language
Tamil

Community Reviews

No Reviews

Topics