حالة حصار

By Mahmoud Darwish

1,672 ratings - 3.97* vote

كُتب هذا النص في يناير 2002 في رام الله"هنا، عند منحدرات التلال، أمام الغروب وفوهة الوقت، قرب بساتين مقطوعة الظلِّ، تفعل ما يفعل العاطلون عن العمل: نربي الأمل. بلادٌ على أهبة الفجر، صرنا أقلّ ذكاءً، لأنّا نحملق في ساعة النصر: لا ليل في ليلنا المتلألئ بالمدفعية أعداؤنا

... more

Book details

Paperback, 97 pages
June 2002 by رياض الريس للكتب والنشر - بيروت

(first published April 2002)

Original Title
حالة حصار
ISBN
995321087X (ISBN13: 9789953210872)
Edition Language
Arabic

Community Reviews

Agir(آگِر)

درود بر هركه با من شريک است
در مستی من از نور، نور پروانه
!در شب اين دهليز
description
درود بر هركه با من شريک است در نوشيدن اين جام
:در تراكم شبی سرشار از دو صندلی
درود بر شبحم

:محاصره

سربازان فاصله بين وجود
و عدم را
با دوربين تانک می سنجند

ما فاصله بين جسممان
و خمپاره را
با حس ششم می سنجيمغم هامان را در كشوها نگه میداريم
...مبادا سربازان ببينند و جشن بگيرند محاصره ما را
اندوهمان را نگه می داريم برای موسم های ديگر
برای يک يادمان
برای آنچه در راه غافلگيرمان می كند


!ای شب بيداران
خسته نشده ايد از مميزی نور در نمک ما؟
و از درخشش گل در زخم ما؟
خسته نشده ايد ای شب بيداران؟اين محاصره ادامه خواهد يافت
تا آنگاه كه محاصره كننده نيز مانند محاصره شده دريابد
كه ملال
صفتیست از صفات آدمی


اين محاصره، اين محاصره مجازی، ادامه خواهد يافت
:تا آنگاه كه زهد انديشيدن را به خود بياموزم
پيش از خودم ــ سوسنی گريست
و پس از خودم ــ سوسنی گريست
و مكان خيره میشود در بيهودگی زمانهادرک انسانی از یکدیگر


:به زندانبان سوم
ـ به تو خواهم آموخت انتظار را
نشسته بر نيمكتی سنگی
شايد نام هامان را به هم بگوييم
:و شايد پی ببری به شباهتی تصادفی بينمان
تو مادری داری
،و من نيز
،باران مان يكی ست
،ماه مان يكی
.و غياب كوتاهی از خانهآیا ما انسان نیستیم و حق زندگی نداریم؟
آيا می آزاريم كسی را؟
آيا توهين میكنيم به كشوری
اگر حتی از دور، حتی يکبار
به ما، نَمی از شادی برسد؟


شما كه ايستاده ايد بر درگاهها، داخل شويد
و با ما، قهوه عربی بنوشيد
(شايد دريابيد كه شما نيز چون ما بشريد)
شما كه ايستاده ايد برآستانه خانه ها
دور شويد از بامدادان ما
تا مطمئن شويم كه ما نيز
بشريم، چون شماآزادی و صلح و عشق

فرياد خواهم كشيد در تنهايی خويش
نه كه خفتگان را بيدار كنم
بل تا فريادم مرا بيدار كند
!از خيالم كه زندانیستصلح نوایِ سوگ است برای جوانی كه
سوراخ كرده قلبش را خالِ زنی
.نه گلوله يا تركشِ نارنجكی

صلح آه ِ دو عاشق است كه تن می شويند
.با نورِ ماه


.اينجا در ما گرد آمده اند تاريخ ها سرخ، سياه
اگر گناه نبود
كتاب مقدس كوچکتر می بود
اگر سراب نبود
گامهای پيامبران بر شنزارها استوارتر بود
.و راه به سوی خدا، كوتاهتر
...بگذار ابدیت ازلیتش را پايان دهد
من اما برای سايه زمزمه خواهم كرد
اگر تاريخ اين بوم و بَر ازدحام كمتری داشت
...ستايش ما از رگبرگهای درخت سپيدار
!فراوانتر بوددر انتظارت، مرا يارای انتظارت نيست
نه می توانم داستايفسكی بخوانم
نه «ام كلثوم» يا «ماريا كالاس» گوش كنم
...يا كار ديگری
در انتظارت
عقربه های ساعت مچی ام
،به سمت چپ میچرخد
به سوی زمانی كه مكان ندارد
در انتظارت
ترا انتظار نكشيدم
.ازل را منتظر بودم


بيست سطر درباره عشق سرودم
و به خيالم رسيد كه اين ديوار محاصره
بيست متر عقب نشسته است

Mohammed Ali

نربّي الأمل .. ما أجمله من تعبير .. إن الأمل هو وقود الحصار، غذاء المحاصَر .. الأمل في غد أفضل، الأمل في أن يكون المستقبل مختلفا عن الحاضر و أحسن من الماضي .في الحصار، يصير الزمانُ مكاناًتحجَّرَ في أَبَدِهْفي الحصار، يصير المكانُ زماناًتخلَّف عن موعدهفي انتظارِكِ، لا أستطيعُ انتظارَكِ.لا أَستطيعُ قراءةَ دوستويفسكيولا الاستماعَ إلى أُمِّ كلثوم أَو ماريّا كالاس وغيرهما.في انتظارك تمشي العقاربُ في ساعةِ اليد نحو اليسار…إلي زَمَنٍ لا مكانَ لَهُ.في انتظارك لم أنتظرك، انتظرتُ الأزَلْ.

علو پیمان📞

یه دوستی تو یه کانالی یه ویدیو فرستاده بود لعنت به دقیقه‌ای که لودش کردم ...و با محمود درویش آشنا شدم }


اگر باران نیستی محبوب من!
درخت باش
سرشار از بارورزی...درخت باش!
و اگر درخت نیستی محبوب من!
سنگ باش
سرشار از رطوبت...سنگ باش
و اگر سنگ نیستی محبوب من!
ماه باش
در رویای عروست...ماه باش

{چنین گفت زنی در تشیع جنازه فرزندش}

________________________________________
دیروز هر زمان که سراغم آمد به او گفتم:
قرار ما امروز نیست برو فردا بیا
________________________________________

در انتظارت مرا یارای انتظارت نیست
نه می‌توانم داستایوفسکی بخوانم
نه«ام کلثوم» یا «ماریاکلاس» گوش کنم
یا کار دیگری...
در انتظارت
عقربه های ساعتِ مچی‌ام به سمت چپ میچرخند
به سوی زمانی که مکان ندارد
در انتظارت
تو را انتظار نکشیدم ازل را منتظر بودم

________________________________________

بیست سطر درباره عشق سرودم
و به خیالم رسید که دیوار محاصره
بیست متر عقب نشسته است...

________________________________________

صلح نوای سوگ است
برای جوانی که سوراخ کرده قلبش را خالِ زنی
نه گلوله یا ترکش نارنجکی
________________________________________

آیا می‌آزاریم کسی را؟
آیا توهین میکنیم به کشوری؟
اگر حتی از دور،فقط یکبار
به ما نَمی از شادی برسد؟

________________________________________

نوشتن
توله سگیست که به دندان میگزد نیستی را
نوشتن
زخم میزند بی‌آنکه خون بریزد

________________________________________

به‌ زن میگوید:«بر لبه پرتگاه منتظرم باش»
زن‌میگوید:« بیا ! بیا ! من خود پرتگاهم»

_______________________________________

ميقات الراجحي

وحده السلام من يوقف الحصار.. ووحده الإستسلام من يلغي ماقبل الحصار.. بين أكثر من صوت في زخم متعدد يتوهج نص حصار ليأتيك بحالته المعنونة في أول الديوان لتتلبسك حالة الحصار شعريًا فتشعر بذلك الخوف الذي لازم صاحبه عدة سنوات وسنوات ونقل تجربته نصًا من خوف وأمل وهذان ضدان لا يمكنهما التلاقي إلا عند الموت.دومًا ما أجد أن العنوان بإمكانه إختزال النص.

ففي هذا النص الطويل الذي منذ عتابته تعي حالته النفسية ومفرداته التعبيرية ؛ الحصار. يطرح محمود درويش موضوعًا يطلبه حثيثا إنه يناقش نقطة واحدة بعدة مستويات شعرية - مقاطع تجمعها وحدة موضوعية - في سُلّم تصاعدي وهو (السلام) هذا ما وجدته. يكفي أن تعلم أن مخاض هذا النص كان أثناء حصاره في رام الله فكان الوقت سيد اللحظة والشعور في التعبير عن هذا القلق الذي أعتراه :

"السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة
ماذا صنعتم بطيف القتيل؟
السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة
ماذا سنزرع عما قليل؟"
في نصٍ طويل ينقل درويش تجربة الـ(حصار) شعورًا ليس مختزلًا في رغبةٍ شعرية وكفى بل يتجاوز ذلك حد التوغل في فلسفةٍ خاصة عن الحياة / الموت، وعن الأمل / اليأس، وعن القوة / الضعف في حياة المُحاصر وطنًا كان أو جسد فكلاهما واقع في جغرافية الحصار.

الدواوين الأخيرة لدرويش تحمل لغة معقدة ذات رموز خصوصًا وقد أضح درويش مدرسة مستقلة بذاتها قابلة للتقليد خصوصًا عند شعراء فلسطين لواقعية القيد الذي عانى منه الشاعر نفسه وهو الإحتلال. لهذا للوهلة الأولى قد ترى غربة في النص فيحتاج الكثير من قراء درويش لنتاجه الأخير تحصين نقدي لسبر أغواره في بعض مقاطعه ونصوص له بالجملة.

Amani Abusoboh

"الشهيد يحذرني: لا تُصدّق زغاريدهنَّ
وصدّق أبي حينَ ينظر في صورتي باكياً:
كيف بدَّلنا أدوارنا، يا بنيّ، وسرت أمامي؟
أنا أولاً ... أنا أولاً"

Edita

Our cups of coffee, and the birds, and the green treeswith the blue shade, and the sun leaping from wallto wall like a doeand the waters in the skies of infinite shapes, in what is left to usof sky…and other matters the memory of which has been put on holdprove that this morning is strong and beautifuland that we are guests of evermore

Yara Yu

نخزن أحزاننا في الجرار ، لئلا يراها الجنود فيحتفلوا بالحصار نخزنها لمواسم أخري لذكري لشئ يفاجئنا في الطريق فحين تصير الحياة طبيعية

Bara'a moussa

قرأت مؤخراً مقالاً عن الشريعة اليهودية كُتب ما معناه أن المرأة اليهودية اذا تزوجت رجلا توحيدياً أي اما نصرانياً أو مسلماً يصبح المولود وفق الشريعة اليهودية "يهودي" ثم اذا تزوج هذا المولود ذوالأب التوحيدي من غير الملة اليهودية يصبح المولود يهوديا أيضاً ثم هكذا دواليك وعندما قرأت هذا الديوان لفت نظري تهكم محمود درويش بهذه المسألة فكتب فيها

قد ينتهي الاحتلال ولا يتذكر ذاك
الرضيع زمان الحصار
فيكبر طفلاً معافى,ويصبح شاباً
ويدرس في معهد واحد مع احدى بناتك
تاريخ آسيا القديم
وقد يقعان معا في شباك الغرام
وقد ينجبان ابنة وتكون يهودية بالولادة
ماذا فعلت اذاً؟؟
صارت ابنتك الآن أرملة
والحفيدة صارت يتيمة
فماذا فعلت بأسرتك الشاردة
وكيف أصبت ثلاث حمائم بالطلقة الواحدة؟ثم يستطرد محمود درويش في أن من كان معذباً في الماضي قد أخذ اليوم دور الجلاد في إشارة إلى المحرقة اليهودية التي نفذها هتلر بحق الشعب اليهودي لا لشئ سوى لمعاداته اليهودية

إلى قاتل لو تأملت وجه الضحية
وفكرت,كنت تذكرت أمك في غرفة
الغاز,كنت تحررت من حكمة البندقية
وغيرت رأيك :ما هكذا تستعاد الهوية


تجدر الاشارة غلى أن الديوان كتب في العام 2002 عندما أعلنت اسرائيل اعلان الحصار على فلسطين وقوبل بمواجهات عنيفة اسفرت عن استشهاد فلسطينيين

الشهيد يحذرني : لا تصدق زغاريدهن
وصدق أبي حين ينظر في صورتي باكياً:
كيف بدلتَ ادوارنا ,يا بني
أنا أولاً
وأنا أولاً!

Lina AL Ojaili

هنا ،عند مُنْحَدَرات التلال ،أمام الغروب وفُوَّهَة الوقت ،قُرْبَ بساتينَ مقطوعةِ الظلِ ،نفعلُ ما يفعلُ السجناءُ ،وما يفعل العاطلون عن العمل:نُرَبِّي الأملْ .أَيُّها الواقفون علي العَتَبات ادخُلُوا،واشربوا معنا القهوةَ العربيَّةَقد تشعرون بأنكمُ بَشَرٌ مثلناأَيها الواقفون علي عتبات البيوتاُخرجوا من صباحاتنا،نطمئنَّ إلي أَننابَشَرٌ مثلكُمْ!

Heba Hssn

وحيدون ،نحن وحيدون حتي الثمالة لولا زيارات قوس قزح

Topics