Quotes by Zülfü Livaneli

"Janus kitab?nda insan evriminin bir yerde tak?ld???n? öne süren Arthur Koestler hakl?yd? galiba. Hiçbir ana, çocu?unu do?urdu?unda onun bir gün öldürülebilece?ini dü?ünmüyordu. Her insan, ya?lanaca??n? ve hayat?n? do?al bir ölümle sonland?raca??n? san?yordu ama yüz milyonlarcas? ba?ka insanlar taraf?ndan öldürülüyordu. Sadece ikinci sava? elli milyon insan?n can?na mal olmu?tu. Hem de dünyan?n en uygar yerinde. Goethe'lerin, Schiller'in, Beethoven'lerin, Dante'lerin, Cervantes'lerin uygarl???nda."
2 likes

"İnsanların kendi milletini veya kendi inancını diğerlerinden daha üstün görmesi, ne korkunç olaylara, ne büyük acılara neden oluyordu bu dünyada!"
2 likes

"Her bir insanın hikayesi, bizi kendi başımızdan geçen olaylar kadar ilgilendirirdi. Yeter ki kendi gerçekliği içinde kıvransın. Her hikaye, sonuçta insan varoluşunun bir hikayesi değil miydi? Ve akıp giden hayatın?"
1 likes

"Çünkü kadınlar ne kadar güçlenirse güçlensin burası "erkek" bir ülkeydi."
1 likes

"Söyleyeceklerim belki anla??lmaz gelebilir ama' dedi, 'güzelli?in bu derecesi içimde sevinçle birlikte bir ac? duygusu yarat?yor. Belki de insan olman?n s?n?rlar?n?n a??ld???n? hissediyorum. Varolu?sal bir bo?lu?a dü?üyorum. ?nsan böyle bir ?eyi nas?l yaratabilir, nas?l yaratabilir? Tanr?'n?n sesi bu!"
1 likes

Advertisement

Books by Zülfü Livaneli

 • Serenad
 • 12,186 ratings
 • March 2011 by Doğan Kitap
 • Huzursuzluk
 • 6,194 ratings
 • January 11th 2017 by Doğan Kitap

  (first published 2017)

 • Son Ada
 • 5,256 ratings
 • October 2008 by Remzi Kitabevi
 • Bliss
 • 3,761 ratings
 • September 4th 2007 by St. Martin's Griffin

  (first published November 2002)

 • Leyla'nın Evi
 • 3,698 ratings
 • by Remzi Kitabevi

  (first published January 1st 2006)

 • Engereğin Gözü
 • 2,182 ratings
 • October 2001 by Doğan Kitap

  (first published January 1st 1996)

Zülfü Livaneli
 • Zülfü Livaneli

Advertisement

Advertisement

Topics

Advertisement