Stanko Lasić Quotes

Advertisement

Stanko Lasić
  • Stanko Lasić

  • Date of birth: June 25, 1927
  • Born: in Karlovac, Croatia.

  • Description:

    LASIĆ, Stanko, teoretičar i povjesničar književnosti (Karlovac, 25. VI. 1927).

    Osnovnu školu i gimnaziju polazio u Karlovcu, diplomirao (1953) jugoslavenske književnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktorirao (1965) tezom o M. Cihlaru Nehajevu. God. 1955-76. nastavnik na Katedri za noviju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Potom lektor i profesor na slavističkim katedrama u Francuskoj i Nizozemskoj. Uređivao časopise Croatica (1970-77) i Književna smotra (1971-75). Od 1955. publicira književnopovijesne radove; objavljene su mu knjige: Sukob na književnoj ljevici 1928-1952, 1970; Poetika kriminalističkog romana, 1973; Struktura Krležinih »Zastava«, 1974; Problemi narativne strukture, 1977; Krleža. Kronologija života i rada, 1982; Književni počeci Marije Jurić Zagorke (1873-1910), 1986; Mladi Krleža i njegovi kritičari, 1987; Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži, I-VI, 1989-93; Tri eseja o Evropi, 1992.

    Bavio se raznim fenomenima hrvatske kulturne i političke povijesti (sukob na ljevici, kulturni život u razdoblju NDH, poslijeratna intelektualna strujanja), teorijskim problemima (naratologija, modeli trivijalne književnosti), pisao studije o životu i djelu važnijih hrvatskih pisaca (Nehajev, Šenoa, Zagorka), sastavljao bibliografije, ali najveći dio njegove stvaralačke i istraživačke energije vezan je uz biografiju i opus M. Krleže.

Advertisement

Advertisement

Topics

Advertisement