Quotes by Pope Shenouda III

"Sometimes the hearts of people are hard and stiff and cannot be entered quickly or easily. So if you have tried hard to earn the hearts of people and couldn’t, do not be upset, or if you have entered a person’s heart and did not find the same level of love, do not be sad as this happened to Christ and He is the source of love and He continued treating people with love. But"
1 likes

"Ով Աստծուն է ծառայում, խոնարհ է ու սիրող սիրտ ունի, չգիտի, թե ինչ է հուսահատությունը:"
0 likes

"Աշխարհից ոչինչ չեմ ուզում, քանի որ կան Նա, Ումից խնդրում եմ, Նա, Ով հարուստ է և զորեղ, Ում մեջ ես գոհացում եմ գտել և Ում շնորհիվ ոչնչի կարիք չունեմ: Նա տալիս է նախքան իմ խնդրելը, տալիս է այն, ինչը բարի և օգտակար է ինձ համար: Ինչ ինձ Իր ձեռքն եմ հանձնել, աշխարհի կարիքը չեմ ունեցել:"
0 likes

"Մարդկանց գովասանքը ժամանակավոր է ու անցողիկ, քանի որ հենց իրենք հարափոփոխ են: Մի ժամանակ նրանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես թագավոր էին ընդունում, բայց հետո աղաղակում էին. «Խաչը հանիր Նրան, խաչը հանիր Նրան»: Մարդկանց գովասանքը սուտ է, քանի որ նրանք չգիտեն ողջ ճշմարտությունը:"
0 likes

Books by Pope Shenouda III

 • Calmness
 • 60 ratings
 • (first published January 1st 2005)

 • Discipleship
 • 36 ratings
 • 1997 by Dar El Tebaa El Kawmia

  (first published 1990)

Pope Shenouda III
 • Pope Shenouda III

 • Date of birth: August 03, 1923
 • Died: March 17, 2012
 • Born: in Abnub, Asyut Governorate, Egypt.

 • Description: H.H. Pope Shenouda III (Coptic: Ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲅ̅ Papa Abba Šenoude pimah šoumt , Arabic: بابا الإسكندرية شنودة الثالث‎ Bābā al-Iskandarīyah Shinūdah al-Thālith; born Nazeer Gayed Roufail نظير جيد روفائيل ) was the 117th Pope of Alexandria & Patriarch of the See of St. Mark in the Coptic Orthodox Church of Alexandria from his consecration on 14 November 1971 until death. Previously, as Father Antonios the Syrian, Pope Cyril VI appointed him to the bishopric of Christian Education and as Dean of the Coptic Orthodox Theological Seminary, and renamed him Shenouda in honour of the renowned scholar and writer in Coptic, Saint Shenouda the Archimandrite on 30 September 1962.

  In 2000, Pope Shenouda III was awarded the UNESCO-Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non-Violence by UNESCO Director-General Koichiro Matsuura.

Topics