Quotes by Magdalena Środa

"Powtórzę zdanie z książki Willa Kymlicky’ego, że osoby trwale wykluczone z pewnego przedsięwzięcia nie mają „naturalnych” szans dostosować się do jego reguł. Potrzebują wsparcia, niczym osoby niepełnosprawne, które, mając wszelkie prawa do poruszania się po mieście i korzystania z publicznych instytucji, nie zrobią tego, jeśli im się w tym nie pomoże. A pomoc wymaga nie tylko specjalnych nakładów, ale i uznania odrębnych reguł traktowania, tak by niezasłużone nierówności znalazły swoje zadośćuczynienie. Nie można bowiem równo traktować nierównych. Równość startu, nie mówiąc już o równości wyników, wymaga nierównego traktowania różnych jednostek. Jest faktem, że oddalamy się coraz bardziej od porządku prawnego opartego na kryterium „to samo dla wszystkich."
0 likes

Advertisement

Books by Magdalena Środa

  • Barbara Skarga in Memoriam
  • 0 ratings
  • July 23rd 2012 by Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften

    (first published 2012)

Magdalena Środa
  • Magdalena Środa

Advertisement

Advertisement

Topics

Advertisement