Herman Wildenvey Quotes

Advertisement

Herman Wildenvey
 • Herman Wildenvey

 • Date of birth: July 20, 1885
 • Died: September 27, 1959
 • Born: in Mjøndalen, Norway.

 • Description: Herman Wildenvey (født Herman Theodor Portaas) var en norsk dikter.

  Herman Wildenvey bodde de tre første årene hos moren, Hanna Thoresdatter Grosvold på Smedjordet i Mjøndalen i Nedre Eiker. Tre år gammel flyttet han til faren, Lauritz Portaas, på gården Portåsen i skogkanten høyt oppe over bygda.
  Wildenvey viste poetisk talent allerede i unge år. Gav 1902 ut diktsamlingen Campanula under sitt opprinnelige navn.
  Emigrerte til USA 1904 (var blant de få overlevende ved dampskipet Norges forlis ved Rockall), men vendte hjem etter et par år. Etter hjemkomsten gav han ut sin egentlige debutbok, Nyinger (1907), som gjorde enorm lykke med sin galgenhumor, sin gutteaktige opprørsfølelse og sine slentrende rytmer.
  Wildenvey utga 44 egne verker og gjendiktet Shakespeare, Hemingway, Heinrich Heine, Æsops fabler, Paul Geraldy, Liam O'Flagety samt Goethe. Wildenvey blir regnet som sentrallyriker; han skrev ofte om kjærlighet og kalles gjerne vårens og forelskelsens dikter. Han skrev diktene sine i tradisjonell form, med rim og rytme.

  Han var gift med forfatteren Gisken Wildenvey. Han bodde i Stavern fra 1923 frem til sin død, fra 1927 i villaen Hergisheim.

Advertisement

Advertisement

Topics

Advertisement