Quotes by Юлия Кръстева

"Но да си чужденец е прекрасно. Да си чужденец е избор. Трудно е, но ти дава възможност да мислиш за другия, а това е единственият начин да бъдеш свободен – не принадлежа на конкретно място и това ме прави свободен. Големите писатели като Марсел Пруст винаги са го знаели. Икономическата и психологическа ситуация на чужденеца може да е сложна, но в същото време да се превърне в извор на голямо щастие. Зависи от чужденеца, но зависи също и от погледа към чужденеца. Затова е толкова важно новото поколение да бъде възпитано в универсалността на неговата съдба, съдбата на чужденеца, която ще се налага все повече и повече."
1 likes

Юлия Кръстева
  • Юлия Кръстева

Topics