Галин Никифоров
  • Галин Никифоров

  • Date of birth: May 25, 1968
  • Born: in Добрич, Bulgaria.

  • Description: Галин Никифоров (роден 1968 г.) е сред открояващите се имена в съвременната българска литература. В романите му се преплитат вечните теми за крайните стремежи на човешкия дух, за ненакърнимата любов, за скритият смисъл на живота и за отрезвяващата мъдрост на смъртта.

Topics