Quotes by Схиархимандрит Касиан

"Науката казва докажи ми и ще повярвам, а вярата казва повярвай и ще ти докажа!"
1 likes

"Ние строим духовно пречиствателна станция."
1 likes

"Съвестта е онзи глас Божий в нас, онова огледало, в което ние се оглеждаме и виждаме своите недостатъци."
1 likes

"Не може едно общество, което отрича Бога и Неговата заповед "възлюби ближния, както себе си", да реши проблема нито на индивидуализма, нито на социализма, защото пречупва всичко през призмата на егоизма. Днес нито личността почита обществото, нито обществото почита отделната личност."
1 likes

"Христовият мир е свобода от греха, а мирът на света е свобода на греха..."
1 likes

Схиархимандрит Касиан
  • Схиархимандрит Касиан

Topics